adwokat dobre miasto adwokaci dobre miasto prawnik dobre miasto kancelaria adwokacka dobre miasto


Olsztyński Zespół
Adwokacki
Szewczyk & Zieliński

Olsztyński Zespół Adwokacki Szewczyk & Zieliński jest efektem syntezy dotychczasowych doświadczeń zawodowych jego założycieli adw. Marcina Szewczyka oraz adw. Macieja Zielińskiego, których aspiracją stało się stworzenie nowoczesnego i fachowego biura prawnego zapewniającego intuicyjny , bezpośredni i błyskawiczny dostęp do profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej nie tylko dla mieszkańców Olsztyna, ale i innych miejscowości na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie poza głównym biurem mieszczącym się w:
1. Olsztynie, przy ul. Dąbrowszczaków 24/4-5,
oddziały:
2. w Giżycku, przy ul. Warszawskiej 7,
3. w Dobrym Mieście, przy ul. Jana Pawła II 25
O nas

Adw. Marcin Szewczyk

kancelaria prawna dobre miasto

Członek Izby Adwokackiej w Olsztynie od 2005 r. Członek Sądu Dyscyplinarnego Izby olsztyńskiej , absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W okresie 2005 -2009 współpracował z olsztyńskimi kancelariami zajmującymi się w głównej mierze prawem karnym i rodzinnym.

W latach 2010 - 2012 wspólnik w wieloosobowej spółce adwokackiej Olsztynie, gdzie kierował działem spraw karnych.

Od 2012 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Prawa Karnego i Rodzinnego w Olsztynie wraz z oddziałem w Giżycku.

Posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed sądami.

W zakresie prawa karnego wielokrotnie reprezentował Klientów w sprawach zabójstw, oskarżenia członków zarządu spółek kapitałowych, korupcji, zorganizowanych grup przestępczych, wypadków samochodowych, przemytu papierosów, handlu narkotykami, bronią. Niejednokrotnie bronił w procesach skupiających uwagę i zainteresowanie mediów.

Prelegent szkoleń dla przedsiębiorców z dziedziny prawa karnego. Autor publikacji dotyczących prawa karnego w olsztyńskim wydaniu Gazety Wyborczej.

W zakresie prawa rodzinnego w szczególności w postępowaniach o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem.

Posiada bogate doświadczenie negocjacyjne. Wielokrotnie uczestniczył w procesowych i poza procesowych mediacjach pomiędzy osobami fizycznymi jak również pomiędzy przedsiębiorcami w kraju i za granicą.

Adw. Maciej Zieliński

adwokat dobre miasto

Członek Izby Adwokackiej w Olsztynie od 2014 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2013 roku podejmował współpracę z wieloma olsztyńskimi kancelariami specjalizującymi się w prawie cywilnym, karnym oraz rodzinnym.

Od 2017 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką Olsztynie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji przed sądami wszystkich instancji, zarówno w sprawach karnych, jak też cywilnych i rodzinnych.

NextOferta

Olsztyński Zespół Adwokacki Szewczyk & Zieliński świadczy pomoc prawną adresowaną zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Od kwietnia 2019 r. oferta dedykowana jest także dla mieszkańców Dobrego Miasta, w którym biuro kancelarii zlokalizowane jest przy ul. Jana Pawła II 25.

Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy przed sądami wszystkich instancji, oraz organami administracji publicznej. Zapewniamy także stałą obsługę prawną przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym.

W naszej działalności kierujemy się zasadami profesjonalizmu, zaangażowania oraz elastyczności cenowej. Jesteśmy dynamiczną i nowoczesną kancelarią adwokacką, która zapewnia zaangażowaną inicjatywę w przedmiocie skutecznego rozwiązania problemu Klienta.

Współpracujemy z prawnikami o najwyższych kwalifikacjach, a każdy członek zespołu kancelarii legitymuje się bogatym doświadczeniem i szeroką merytoryczną wiedzą prawniczą, co pozwala prowadzić każdą powierzoną przez Klienta sprawę z najwyższą starannością i dążyć do uzyskania przez Klienta naszej kancelarii adwokackiej pełnej satysfakcji.

Nasz zespół adwokacki zawsze zachowuje pełną dyskrecję w sprawach Klientów.

Oferujemy fachową i rzetelną pomoc prawną w następujących dziedzinach:

1. Prawo cywilne, w tym prawo spadkowe:
- odszkodowania i zadośćuczynienia,
- windykacje należności i sprawy o zapłatę,
- podziały majątku i zniesienia współwłasności,
- sprawy o naruszenie prawa własności,
- sprawy o zasiedzenie,
- ochrona dóbr osobistych,
- sprawy o naruszenie posiadania,
- sprawy o ubezwłasnowolnienie,
- stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku.

2. Prawo karne i wykroczeń:
- obrona obwinionych, podejrzanych, oskarżonych przed organami ściągania ( policja, CBŚ, CBA, ABW, KAS, SG) oraz sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
- obrona skazanych po wydaniu wyroku,
- obrona pokrzywdzonych przestępstwem przed organami ściągania oraz sądami powszechnymi.

3. Prawo rodzinne
Kancelaria zapewnia reprezentację w sprawach o:
- rozwód,
- separację,
- ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka,
- ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
- alimenty (zasądzenie, podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie),
- ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, - ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

4. Prawo spółek i działalności gospodarczej:
- pomoc prawna przy tworzeniu spółek, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni oraz przy otwieraniu działalności gospodarczej,
- rejestracja spółek/przedsiębiorców/fundacji/stowarzyszeń we właściwych rejestrach,
- doradztwo przy zmianie formy prawnej przedsiębiorców,
- przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia,
- akcjonariuszy, posiedzenia zarządu i rady nadzorczej,
- windykacja należności.

5. Prawo pracy:
- konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie działalności konkurencyjnej i zachowaniu poufności,
- doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawców,
- konstruowanie i opiniowanie regulaminów: pracy, wynagradzania,
- wsparcie przy rozwiązywaniu umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych,
- reprezentacja procesowa pracowników i pracodawców.

6. Prawo administracyjne

7. Prawo nieruchomości i lokalowe

NextKontakt

Olsztyński Zespół Adwokacki Szewczyk & Zieliński
ul. Jana Pawła II 25,
11-040 Dobre Miasto,
Tel.: 515994390
E-mail: oza.olsztyn@gmail.com

W celu umówienia się na wizytę z adwokatem naszej kancelarii w biurze Dobrym Mieście prosimy o uprzednie telefoniczne ustalenie terminu spotkania.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

Napisz do nas

Treść wiadomości   
Imię i nazwisko
Twój e-mail